Higijena

Jednostavne smjernice kako smanjiti rizik od gljivičnih infekcija i spriječiti njihovo širenje.

Saznajte više

Da li ste znali

 

Više

*QuintilesIMS OTC Global Analysis database, MAT 12/2016

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte liječnika ili ljekarnika.

L.HR.MKT.03.2019.3155