Proizvodi za liječenje gljivične infekcije prepona

Ako imate gljivičnu infekciju prepona, pokušajte je liječiti što prije jer tako možete spriječiti širenje na druge dijelove tijela i pogoršanje. Za učinkovito liječenje infekcije morat ćete upotrijebiti lijek protiv gljivica s aktivnim sastojkom poput klotrimazola.

Canesten®krema s klotrimazolom
Canesten<sup>®</sup> 10mg/g krema</br>s klotrimazolom

Canesten® 10mg/g krema
s klotrimazolom

Što je Canesten krema i za što se koristi?

Canesten 10 mg/g krema je lijek protiv gljivica za lokalno liječenje. Sadržava djelatnu tvar klotrimazol, koji djeluje na gljivice i neke druge mikroorganizme.

Canesten<sup>®</sup> 10 mg/ml otopina za kožu

Canesten® 10 mg/ml otopina za kožu

Što je Canesten otopina i za što se koristi?

Canesten otopina je lijek protiv gljivica za lokalno liječenje. Sadržava djelatnu tvar klotrimazol, koji djeluje na gljivice i neke druge mikroorganizme.

Ukoliko se gljivična infekcija ne povlači, svakako potražite pomoć liječnika.

Top