IZDAVAČ STRANICE

Bayer d.o.o.
zastupan po Igoru Šalatu, direktoru

Radnička cesta 80
10000 Zagreb
OIB: 56386591827

Tel.: +385 1 6599 900

Kompanija je registrirana kod Trgovačkog suda u Zagrebu,
pod matičnim brojem 080007388, šifra djelatnosti 51550.

Temeljni kapital iznosi 5.181.500,00 HRK / 687.703,23 EUR (fiksni tečaj konverzije 7.53450) i uplaćen je u cijelosti.
Račun otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10.
IBAN: HR5123600001102836393

© Copyright Bayer d.o.o., Zagreb, Hrvatska